Skupina podnikov 2K

Neumünster – 1995. Iba s 20 pracovníkmi zahájila kedysi svoje dobrodružstvo dnešná dcérska spoločnosť TDK Technische Dienste Kleinschmidt GmbH. Z malého kolektívu opravárov v oblasti servisu CNC strojov vyrástol v priebehu niekoľkých rokov stredne veľký podnik s približne 100 pracovníkmi. Od skúšok DGUVV3 až po automatizačnú techniku rozširovala TDK neustále portfólio činností a vo svojom regióne si vybudovala svoje meno. Za nemeckými hranicami si vytvorila spoločnosť TDK Slovakia s.r.o. – 1996 – Považská Bystrica a prevádzka Dubnica nad Váhom ďalší terén pre pôsobenie s vyše 70 pracovníkmi na Slovensku, aby si vybudovala svoje meno aj v stredoeurópskom priestore. Ďalší veľký krok v histórii skupiny podnikov nastal iba o 6 rokov neskôr založením spoločnosti TDK Maschinenbau GmbH. Skonštruovaním zariadenia PINFLOW na odihľovanie sa podarilo preniknutie na nové pole pôsobenia a ďalšie upevnenie svojej pozície na trhu. Po dobu necelých dvoch desaťročí vykonávali oba podniky svoju činnosť síce samostatne, ale vždy v úzkom spojení.

Organizácia a štruktúra

O 25 rokov skúseností a nahromadeného know-how neskôr sa tešíme z toho, že vám môžeme ponúknuť rozmanitú paletu služieb v rámci novo organizovanej firemnej štruktúry.

Pod hlavičkou 2K Service GmbH, založenej v roku 2010, pôsobiacej ako materská firma všetkých našich spoločností, vznikla v roku 2018 v Dubnici nad Váhom spoločnosť 2K CNC-Service s.r.o. , ktorá poskytuje služby ako predaj a opravu náhradných dielov, riadiacich systémov. Ďalej zabezpečuje opravy servomotorov ako aj ich predaj. Spoločnosť 2K CNC Service s.r.o. spolupracuje so skupinou FFG Europe. Pod novým názvom 2K Maschinenbau GmbH zahŕňa naša oblasť strojárstva od júla 2020 aj automatizačnú techniku, ako aj oblasť bezpečnostnej techniky a prostredia strojov.

Založením novej spoločnosti 2K CNC – Service GmbH sa zjednotili od roku 2021 všetky služby pre výrobný priemysel pod jednu strechu. Či sa jedná o servisné služby, o služby zmluvného partnera ,alebo inštaláciu zariadení na filtráciu vzduchu, spoločnosť 2K CNC-Service Vás podporí vo všetkých oblastiach.

Náš vývoj od roku 1995 dodnes

2K CNC-Service s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K