Servisný partner pre výrobcov strojov v oblasti CNC

Našou pohnútkou je servisné povedomie

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti CNC strojov sme Vašim partnerom pri výbere Vášho nového strojného zariadenia pre sústruženie, frézovanie, brúsenie, výrobu ozubených súčiastok, brúsenie ozubenia a opracovanie veľkorozmerných dielov.

Vykonávame údržbu a servis na strojoch a zariadeniach vybraných značiek FFG Europe.

Máte záujem o naše služby ako zmluvného partnera?

2K CNC-Service s.r.o.
spoločnosť zo skupiny spoločností 2K